• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Przepisy bhp są jasno określone przez przepisy prawa. Każdy z nas powinien się z takimi przepisami zaznajomić. W tym celu niezbędne jest asystowanie w organizowanych przez różnorodne instytucje szkolenia z aspektu bhp. W szeregu przypadków udział w takim szkoleniu jest obowiązkowy, jest z góry narzucony oraz nie można odmówić udziału w takim szkoleniu bhp. To właśnie dzięki temu mamy należytą wiedzę o bezpieczeństwie, higienie pracy, o przepisach przeciwpożarowych. A taka wiedza jest pracownikowi niebezużyteczna. Pracujemy w przeróżnych miejscach, jesteśmy uczestnikami różnych sytuacji, również zawiłych. W następstwie tego również wstępne szkolenie bhp przygotowują nas, przynajmniej teoretycznie do tego, jak zachować się w wyznaczonych sytuacjach, jak zachowywać się by takie sytuacje nigdy nie miały miejsca. A jakkolwiek w pewnych momentach nie da się rozmaitych sytuacji przewidzieć. Żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo niezbędne jest asystowanie w szkoleniach bhp, potrzebne jest przyswojenie, zapamiętanie i utrwalenie sobie przeróżnych wiadomości. Szkolenia bhp są prowadzone regularnie, zwykle raz do roku.

Categories: Nauka

Comments are closed.